Κυριακή 27.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Πίνακας κενών θέσεων Φαρμακείων στο Νομό

23.06.2018 /

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

κατά την 31η ΜΑΙΟΥ 2018 (για την άδεια ίδρυσης φαρμακείου) της

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ

 

Από 1 (μία) κενή θέση στις Τοπικές Κοινότητες:

Αγίας Παρασκευής, Ανθούσης, Καλλιρρόης, Καταφύτου, Κρανέας, Πολυθέας, Χαλικίου, Στεφανίου, Περιστέρας, Αύρας, Βλαχάβας, Κρύας Βρύσης, Μεγάλης Κερασιάς, Ορθοβουνίου, Αμαράντου, Αμπελοχωρίου, Καλομοίρας, Καστανέας, Ματονερίου, Αηδόνας, Γλυκομηλέας, Καλογριανής Κλεινού, Παλαιοχωρίου, Κορυδαλλού, Μαλακασίου Παναγίας, Πεύκης, Τρυγόνας, Καλλιθέας, Λογγάς, Μαυρελίου, Φλαμπουρεσίου, Φωτεινού, Αγιοφύλλου, Αγναντιάς, Αχλαδέας, Γάβρου, Κακοπλευρίου, Σκεπαρίου

 

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

 

Από 1 (μία) κενή θέση στις Τοπικές Κοινότητες:

Αγίου Νικολάου, Αθαμανίας, Βροντερού, Γαρδικίου, Δέσης, Δροσοχωρίου, Καλογήρων, Νεραιδοχωρίου, Περτουλίου, Πύρρας, Δροσερού, Μυροφύλλου, Αρματολικού, Κορυφής, Νεράιδας, Παχτουρίου, Βαθυρρεύματος, Βαλκάνου, Λιβαδοχωρίου, Μεσοχώρας, Μοσχοφύτου, Νέας Πεύκης, Παραμέρου, Πολυνερίου, Αγίου Προκοπίου, Κοτρωνίου, Παλαιοκαρυάς, Πετροχωρίου, Ροποτού

 

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

 

Από 1 (μία) κενή θέση στις Τοπικές Κοινότητες:

Λόγγου, Χρυσαυγής, Κάτω Ελάτης, Γενεσίου, Ξυλοπαροίκου, Αγίας Κυριακής, Αγριελιάς, Αρδανίου, Κουμαριάς, Λιοπράσου, Ελληνοκάστρου, Σπαθάδων, Διποτάμου

 

ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

 

Από 1 (μία) κενή θέση στις Τοπικές Κοινότητες:

Γεωργανάδων, Νομής, Πετροπόρου, Παναγίτσας, Αχλαδοχωρίου, Διασέλλου, Κεραμιδίου, Πεινειάδος

 

Σημειώσεις : α) Σύμφωνα με το αρ. 217 του ν. 4281/2014 (ΦΕΚ : 160 τ.ά/2014), οι αιτήσεις για την άδεια ίδρυσης φαρμακείου υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον αιτούντα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου. Οι αιτήσεις για τις παραπάνω κενές θέσεις θα γίνονται δεκτές από 01 έως 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, στο e-mail: dimyg. kmer. trik @ thessaly. gov. gr

Σε περίπτωση αδυναμίας του αιτούντος να υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά, η κατάθεση της τελευταίας γίνεται ιδιοχείρως από τον αιτούντα, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Τρικάλων (γραφείο 246), που λειτουργεί καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες μεταξύ των ωρών 7:00 πμ έως και 15:00 μμ.

Οι αιτήσεις πρέπει να αναφέρουν απαραιτήτως τα ακόλουθα στοιχεία : Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, έτος γέννησης, χώρα γέννησης, τόπος γέννησης (Δήμος ή κοινότητα-Νομός), αριθμός δελτίου ταυτότητος, εκδούσα αρχή, τόπος κατοικίας, οδός, αριθμός, Τ.Κ., τηλέφωνο.

Τέλος, ο/η αιτών/ούσα φαρμακοποιός οφείλει εντός μηνός από τη υποβολή της αίτησης, να υποβάλει τα προβλεπόμενα από το νόμο δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση αδυναμίας του, υποβάλλονται ιδιοχείρως ή από εκπρόσωπο με εξουσιοδότηση θεωρημένη σύμφωνα με το νόμο για το γνήσιο της υπογραφής, στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του φαρμακείου. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση παύει να έχει ισχύ.

Οι αιτήσεις για τις παραπάνω κενές θέσεις θα γίνονται δεκτές από 01 έως 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018, στο e-mail:dimyg.kmer.trik@thessaly.gov.gr

Πληροφορίες, κ. Αναστάσιος Μανώλης, τηλ.: 2431351536