Τετάρτη 24.04.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

«Σεξουαλική σύγχυση» εντόμων με… επιδότηση

24.09.2018

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας ενημερώνει τους υποψήφιους δικαιούχους της 2ης Πρόσκλησης της Δράσης 10.1.08

«Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ), ότι σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ (21-9-2018) η οποία βρίσκεται αναρτημένη στους διαδιακτυακούς τόπους: www.minagric.gr, www.agrotikianaprixi.gr, και www.opekepe.gr, ολοκληρώθηκε η πρώτη αξιολόγηση και κατάταξη των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 5218/20.6.2018 Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης, για τη δράση 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης και κατάταξης, με τη μορφή προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων στήριξης, έχουν αναρτηθεί στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) υποστήριξης της υλοποίησης της δράσης στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018/ και οι υποψήφιοι της δράσης, μέσω της πρόσβασης που έχουν στο ΠΣ, μπορούν να λάβουν αναλυτική πληροφόρηση για τα αποτελέσματα κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για την ανάρτηση του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων καθώς και για την πρόσβασή τους σε αυτόν μέσω του ΠΣ, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που θα λάβουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτηση στήριξης.

Εφόσον οι υποψήφιοι δεν συμφωνούν με τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης και κατάταξης, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά, μέσω του ΠΣ της δράσης, ενδικοφανή προσφυγή εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης, δηλαδή από τη Δευτέρα 24-9-2018 μέχρι και την Παρασκευή 28-9-2018 στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1018 κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.

(Σημείωση Ενεργού Πολίτη: Κομφούζιο ονομάζεται μια νέα μέθοδος που κερδίζει παγκοσμίως συνεχώς έδαφος για την προστασία των δέντρων από τα έντομα.
Χωρίς εντομοκτόνα, αλλά με συνθετικές φερομόνες οι αγρότες μπορούν να προκαλέσουν…σεξουαλική σύγχυση στα έντομα και να απαλλαγούν απο αυτά!

Η μέθοδος παρεμπόδισης της σύζευξης, όπως αποκαλείται επιστημονικά, «εκμεταλλεύεται» τη φυσική αντίδραση των αρσενικών στο κάλεσμα των θηλυκών εντόμων με την εισαγωγή μιας συνθετικής φερομόνης η οποία προκαλεί σύγχυση ή/και παρεμποδίζει τα αρσενικά άτομα να κατευθυνθούν προς τα θηλυκά και τελικά να είναι αδύνατη η συνάντησή τους και η σύζευξη. Τα θηλυκά άτομα δε γεννούν γονιμοποιημένα αυγά και έτσι σταδιακά ο πληθυσμός του εντόμου μειώνεται αισθητά».