Τρίτη 16.07.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στην εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης

09.11.2017

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε η αριθ. 1658/113118/26.10.2017 ΚΥΑ (ΦΕΚ: 3893 Β’ /06.11.2017) με την οποία δίνεται παράταση στην υποβολή αιτήσεων για την ένταξη στην εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης έως τις 29 Δεκεμβρίου 2017
Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, στην κυριότητα των οποίων βρίσκονται βοσκήσιμες γαίες, επιθυμούν να ενταχθούν στα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση στην Υπηρεσία μας εντός της ανωτέρω προθεσμίας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2431046305 (αρμόδιοι υπάλληλοι: Σωκράτης Πάντος & Γεωργία Ντίνου)
Ο Διευθυντής

Εμμανουήλ Γουγουλάκης