Τρίτη 25.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Παραλαβή τίτλων προσωρινών δικαιωμάτων στην Ε.Α.Σ. Τρικάλων

11.01.2016

Παρακαλούνται οι παραγωγοί που έκαναν την δήλωση ΟΣΔΕ στην ΕΑΣ Τρικάλων να προσέρχονται από τα γραφεία της Ένωσης προκειμένου να παραλάβουν τους τίτλους προσωρινών δικαιωμάτων τους καθώς και να κάνουν ένσταση όπου χρειάζεται. Οι ενστάσεις θα πραγματοποιούνται μέχρι τις 18/01/2016.

Πληροφορίες στα τηλ. 2431056513-14