Τρίτη 25.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Η Ορκωμοσία οκτώ εργαζομένων στον Δήμο Πύλης

09.09.2019 /

Πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου η ορκωμοσία οκτώ νέων εργαζομένων στον
Δήμο Πύλης, βάσει της υπ΄ αριθ. 3Κ/2018 Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. για την πλήρωση
θέσεων μόνιμου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων στον παραπάνω Δήμο.
Η Ορκωμοσία έγινε ενώπιον του Δημάρχου Πύλης κ. Κων/νου Μαράβα και του Διευθυντή
των Διοικητικών και Οικονομικών του Δήμου Πύλης κ. Παναγιώτη Τσαχρήστου, παρουσία
των Αντιδημάρχων Οικονομικών κ. Άρη Τζάνη, κ. Κων/νου Ζούρτου, Καθαριότητας κ.
Κων/νου Δούλαλα και της πρώην Αντιδημάρχου κ. Λαμπρινής Οικονόμου.
Ο Δήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μαράβας τους καλωσόρισε στον Δήμο Πύλης τονίζοντας την
καλή συνεργασία που πρέπει να έχουν τους με τους προϊσταμένους, για την καλλίτερη
δυνατή αποδοτική εργασία.