Τρίτη 20.10.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΟΠΕΚΕΠΕ 5η πληρωμή του έτους 2012 της Δράσης 2.1

16.06.2017

Από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Τρικάλων ανακοινώνεται ότι : Έγινε η αποστολή προς την υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ
των απαραίτητων δικαιολογητικών για την 5η πληρωμή του έτους 2012 της
Δράσης 2.1 (Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών ).
Οι καταστάσεις πληρωμής αφορούν 5 παραγωγούς ενταγμένους στην πενταετία
της δράσης. Το ύψος του ποσού πληρωμής συνολικά ανέρχεται σε 19720.07 ΕΥΡΩ.