Σάββατο 21.09.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Καλαμπάκας

10.05.2019 /

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 9/2019 δημόσια τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Μετεώρων την 14η Μαϊου 2019 ημέρα  Τρίτη και ώρα  13,00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μετεώρων (Ευθ. Βλαχάβα 1), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Θ Ε Μ Α ΤΑ

  

1.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού αγρού στη θέση «Διάσπαρτα» είκοσι οκτώ (28) στρεμμάτων της Τοπικής Κοινότητας Ασπροκκλησιάς  του Δήμου Μετεώρων.

2.-Έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (παλαιό τυροκομείο) της Τοπικής Κοινότητας Φλαμπουρεσίου  του Δήμου Μετεώρων.

3.-Έγκριση Πρακτικού Ι διαγωνισμού του έργου: «Αγροτική οδοποιϊα σε Τ.Κ. Δήμου Μετεώρων»

4.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση Ιωάννας Βλαχάβα

5.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση Χρήστου Τασίκα

6.-Ορισμός Δικηγόρου για την υπόθεση Αθανάσιου Φακίτσα