Παρασκευή 21.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Οι εκκρεμότητες των αγροτών λίγο πριν κλείσει το έτος

15.12.2018

Τα παραστατικά και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι παραγωγοί στους λογιστές τους, ώστε να αποφύγουν υπερβολικές επιβαρύνσεις, αλλά και να καλυφθούν απέναντι σε τυχόν ελέγχους

Κάθε χρόνο, πριν από το κλείσιμο του έτους, οι φοροτεχνικοί παρέχουμε τα πλάνα αγροτών. Πρόκειται για μια διαδικασία που κατ’ αρχήν εξυπηρετεί εμάς τους λογιστές, ώστε να έχουμε όλα τα στοιχεία για τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών που υποβάλλονται μέχρι τις 31 Μαρτίου.

Παράλληλα, δημιουργεί κι ένα πλήρες φορολογικό πλάνο για την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, που θα ακολουθήσει την άνοιξη, ενώ μας δίνει και τη δυνατότητα να γνωρίζουμε εάν ο αγρότης-πελάτης μας χρειάζεται ή όχι μετάταξη σε ό,τι αφορά το καθεστώς ΦΠΑ.

Ταυτόχρονα, βέβαια είναι κάτι που εξυπηρετεί και τον αγρότη, ο οποίος μπορεί να έχει πλήρη γνώση των οικονομικών και φορολογικών του υποχρεώσεων. Καθώς, λοιπόν, βαδίζουμε προς το τέλος του έτους, καλό είναι να θυμηθούμε τα στοιχεία που πρέπει να συγκεντρώσουν και να προσκομίσουν στους λογιστές τους -αν δεν το έχουν κάνει ήδη- οι παραγωγοί.

Έσοδα

– Βεβαιώσεις ΟΠΕΚΕΠΕ: Τις αντλεί ο φοροτεχνικός από την εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τον Οκτώβριο πιστώθηκε μέρος της βασικής ενίσχυσης και θα ακολουθήσει μέχρι το τέλος της χρονιάς η καταβολή της υπόλοιπης, όπως επίσης και οι ενισχύσεις νέων αγροτών, το πρασίνισμα, η εξισωτική, οι δασώσεις κ.ά. Αυτό σημαίνει ότι, για την ώρα, δεν υπάρχει πλήρης εικόνα των εσόδων για να έχουμε ένα επαρκές φορολογικό πλάνο, καθώς και για το ενδεχόμενο μετάταξης. Αυτό θα ξεκαθαρίσει με την εξόφληση των ενισχύσεων προς τα τέλη Δεκεμβρίου.

Θα πρέπει να γίνει ενδελεχής έλεγχος των βεβαιώσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ για την περίπτωση που περιλαμβάνονται ποσά επιδοτήσεων που αφορούν π.χ. το 2017. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να γίνει τροποποιητική δήλωση για το 2017, εφόσον οι επιδοτήσεις φορολογούνται στη χρονιά την οποία αφορούν. (ΠΟΛ 1116/2015).

– Παραστατικά εσόδων που έχει εκδώσει ο αγρότης ή είναι αυτοτιμολόγηση του πελάτη. Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος εκδίδουν το ειδικό στοιχείο (πράσινο τιμολόγιο) όπως ορίζεται απ’ τον νόμο 4410/2016 άρθρο 47, μεταξύ αγροτών του ειδικού καθεστώς ΦΠΑ. Στην περίπτωση που ο λήπτης αγαθών είναι ενταγμένος στο κανονικό καθεστώς εκδίδει ο ίδιος (με αυτοτιμολόγηση) τιμολόγιο. Θα πρέπει, επίσης, να προσκομιστούν και χειρόγραφες αποδείξεις λιανικής σε περιπτώσεις π.χ. πώλησης προϊόντων από το χωράφι.

– Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα τιμολόγια που έχουν εκδώσει, τις αποδείξεις λιανικής μέσω ΦΤΜ (σε όσους είναι υπόχρεοι).

– Έσοδα από διανομή πλεονάσματος συνεταιρισμού: Τα μέλη – αγρότες που συναλλάσσονται με τον αγροτικό συνεταιρισμό θα πρέπει να ενημερώσουν τον λογιστή τους για το πλεόνασμα, το οποίο φορολογείται κατά τον χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση διανομής από τη Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συνεταιρισμού. (ΠΟΛ1042/2018)

– Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών για όσους αγρότες παρέχουν με τα μηχανήματά τους αγροτικές υπηρεσίες-εργασίες (σπορά, αλώνισμα κ.λπ.).

Έξοδα
– Εργόσημα ή αμοιβές εργατών με ΕΦΚΑ (ΙΚΑ): Ο αγρότης θα πρέπει να ενημερώσει τον λογιστή του για την έκδοση των εργοσήμων ή για την τυχόν ακύρωση αυτών, προκειμένου να υπάρχει μια κατάσταση με τις αμοιβές των εργατών. Οι τελευταίες αποτελούν δαπάνη για τα βιβλία του αγρότη. Η δαπάνη αγοράς εργόσημου εκπίπτει ολόκληρη. Επίσης, η ασφάλιση στον ΕΦΚΑ αφορά εργαζόμενους σε στάβλους, στην αλιεία, μετακλητούς, βουστάσια κ.λπ.

Επίσης, θα πρέπει να προσκομιστούν οι αποδείξεις για δαπάνες σχετικές με τη σίτιση των εργατών, την αγορά εργατικών ρούχων κ.λπ.

– Ασφαλιστική εισφορά ΕΦΚΑ: Πρόκειται για έξοδο που καταχωρίζεται στα βιβλία του αγρότη. Εκπίπτει φορολογικά μόνο το ποσό που πληρώθηκε μέσα στο έτος (ή εμπρόθεσμα στο επόμενο και αφορούσε το προηγούμενο). Ακόμη και στις περιπτώσεις ρύθμισης, τα ποσά που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα εντός του έτους, εκπίπτουν κανονικά. Επομένως, ο αγρότης θα πρέπει να ενημερώσει τον λογιστή του αναλυτικά για τις πληρωμές μέσω των αποδείξεων (ΠΟΛ 1113/2015) και, επίσης, να προσκομίσει τυχόν αμοιβές μελών της οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης (π.χ. σύζυγο ή τέκνα, αν εργάζονται μαζί του και τους ασφαλίζει).

– Αγορές αγροτικών εφοδίων: Αναφερόμαστε στα έξοδα για λιπάσματα, πολλαπλασιαστικό υλικό, ζωοτροφές, φυτοπροστατευτικά κ.ά. (ΠΟΛ1116/2015). Σχετικά με το πολλαπλασιαστικό υλικό, αν αφορά μονοετή καλλιέργεια είναι έξοδο, αν όμως αφορά πολυετή είναι πάγιο. Στη δεύτερη περίπτωση, πρέπει να καταγραφεί στο μητρώο παγίων.

– Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών: Αυτά μπορεί να αφορούν συλλογή καρπών (π.χ. αλωνιστική), ράντισμα, όργωμα, φρεζάρισμα κ.ά.

ΠΡΟΣΟΧΗ
– Η επιστροφή του ΕΦΚ πετρελαίου («αγροτικό πετρέλαιο») θεωρείται έσοδο. Ως τέτοιο θα πρέπει να καταχωριστεί στα βιβλία της ατομικής αγροτικής επιχείρησης.

– Οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ μπορεί να μη φορολογούνται, καταχωρίζονται, όμως, κανονικά στα έσοδα της επιχείρησης.

– Για την αυτοτιμολόγηση, χρειάζεται έγγραφη συναίνεση του αγρότη με Υπεύθυνη Δήλωση, όπως γίνεται π.χ. στην περίπτωση των ελαιοτριβείων.

– Τιμολόγια αγοράς παγίων με τα σχετικά τους έγγραφα: Αγορά ΦΙΧ, τρακτέρ, γεωργικών μηχανημάτων, μονάδες θέρμανσης σε εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων, πάγια αλιείας, μονάδες συλλογής μελιού κ.ά., παραστατικά εγκαταστάσεων (π.χ. θερμοκήπια).

– Οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παραστατικά που αφορούν αγορές ζώων. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να γίνει διαχωρισμός των ζώων που προορίζονται για εκτροφή και πώληση από εκείνα που προορίζονται για αναπαραγωγή και γαλακτοπαραγωγή, ώστε αντίστοιχα να γίνει και ο διαχωρισμός μεταξύ παγίου –που καταχωρίζεται στο μητρώο παγίων– και εξόδου.

– Έξοδα ενοικίων – Συμφωνητικά Μίσθωσης: Τα εν λόγω έξοδα εκπίπτουν φορολογικά με τη συμφωνία και όχι με την πληρωμή. Οπότε θα πρέπει να ενημερωθεί ο λογιστής και να του παραθέσει ο αγρότης όλα τα συμφωνητικά μίσθωσης. Υπενθυμίζουμε ότι έως 80 ευρώ τον μήνα ή 960 ευρώ/έτος, ο αγρότης δεν έχει υποχρέωση ηλεκτρονικού συμφωνητικού.

– Αμοιβές γεωπόνων, λογιστών, κτηνιάτρου εκτροφής, συμβούλων προγραμμάτων, δικηγόρων: Τα σχετικά τιμολόγια θα πρέπει να προσκομιστούν και να εξετασθεί η υποχρέωση παρακράτησης φόρου 20%. (ν.4172/2013).

– Tιμολόγια παροχής υπηρεσιών για δήλωση ΟΣΔΕ. Με την υποβολή της δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στην Ένωση ή σε εξειδικευμένες επιχειρήσεις που εγκρίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, εκδίδεται τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που αποτελεί έξοδο για την αγροτική επιχείρηση.

– Ασφάλιστρο ΕΛΓΑ: Αποτελεί δαπάνη, οπότε ο παραγωγός θα πρέπει να προσκομίσει στον λογιστή το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής.

– Για τους αγρότες που διαθέτουν αγροτικά μηχανήματα εκπίπτουν οι δαπάνες των ασφαλιστήριων συμβολαίων, καθώς και το ΚΤΕΟ, τα καύσιμα και η αγορά ανταλλακτικών. Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1091/2010, δεκτές είναι και οι αποδείξεις λιανικής πώλησης με σφραγίδα στο πίσω μέρος που αφορούν ποσά (πετρελαίου, βενζίνης) έως 300 ευρώ. Για ποσά άνω των 300 ευρώ, χρειάζεται τιμολόγιο.

– Δαπάνες ηλεκτρικού ρεύματος και άρδευσης (ΤΟΕΒ): Eκπίπτουν και θα πρέπει oι αγρότες να προσκομίσουν τα σχετικά παραστατικά. Στις περιπτώσεις που έχει λυθεί η συνεργασία με τη ΔΕΗ και υπάρχει άλλος πάροχος ρεύματος, τότε οι δαπάνες που αφορούν άλλους παρόχους περιλαμβάνονται αναλυτικά ανά ΑΦΜ και όχι ως λοιπές δαπάνες (Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Προμηθευτών – Πελατών).

– Επαγγελματικός Λογαριασμός Τηλεφώνου: Kαταχωρίζεται στα έξοδα.

– Τιμολόγια για τυχόν μεταφορές προϊόντων (φορτωτική): Aναγνωρίζονται με τα στοιχεία που εκδίδει η μεταφορική, καθώς και τα διόδια, όταν αφορούν μετακίνηση που σχετίζεται με την αγροτική δραστηριότητα.

– Παραστατικά από έξοδα ταξιδιών για επιχειρηματικούς λόγους (σεμινάρια, εκθέσεις κ.λπ.).

– Μικροέξοδα με απόδειξη λιανικής πώλησης έως 100 ευρώ (συμπεριλαμβανομένων και εξόδων αλληλογραφίας).

– Έξοδα τραπεζών, τόκοι τραπεζικών δανείων, αποσβέσεις παγίων: Καταχωρίζονται στα έξοδα, οπότε οι αγρότες θα πρέπει να προσκομίσουν τα σχετικά έγγραφα (extrait).

– Τέλη κυκλοφορίας: Λογίζονται ως έξοδα, εφόσον η αγροτική επιχείρηση διαθέτει αγροτικό αυτοκίνητο ΦΙΧ.

– Τιμολόγια που αφορούν την ένδυση, όπως μάσκες, μπότες (γαλότσες), στολή μελισσοκόμου, ρούχα εργασίας, καπέλα, γάντια κ.λπ.

– Γραφική ύλη και αγορές παγίων για τυχόν γραφείο της αγροτικής επιχείρησης (εκτυπωτές, μελάνια, σφραγίδες, γραφική ύλη, υπολογιστές, αριθμομηχανή κ.λπ.).

Θυμηθειτε ότι
– Ο ΕΝΦΙΑ αγροτεμαχίων και γεωργικών κτηρίων καταχωρίζεται στα έξοδα. Δεν χρειάζεται να προσκομιστούν παραστατικά, εφόσον αντλούνται ηλεκτρονικά.

– Το αφορολόγητο/έκπτωση φόρου (από 1.900 έως 2.100 ευρώ) χτίζεται εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (π.χ. μέσω καρτών).

– Για τους πωλητές σε λαϊκές αγορές και υπαίθριους πάγκους εκπίπτουν τα τέλη για τον δήμο, οι συνδρομές προς τα σωματεία και η αμοιβή της φύλαξης (security), εφόσον αποδεικνύεται με παραστατικά.

www.ypaithros.gr