Κυριακή 23.02.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. Πύλης

08.12.2018 /

 

Στη δέκατη τέταρτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 04-12-2018, παραβρέθηκαν 24 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 38 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Ημερήσιας διάταξης:

 1. Ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση τεχνικού προγράμματος Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019.

 1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2018.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2018.

 1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, οικ. έτους 2018.

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.

 1. Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ 3656/τ.Β΄/27-8-2018) και ισχύει.

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Σουφλιά Γεωργίου).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Σουφλιά Γεωργίου).

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τσουρβάκα Στέφανου).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τσουρβάκα Στέφανου).

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Μπούρα Αλεξάνδρας).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Μπούρα Αλεξάνδρας).

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Παλλαντζά Θωμαΐτσας).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Παλλαντζά Θωμαΐτσας).

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τσαρούχα Μιχαήλ).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τσαρούχα Μιχαήλ).

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Καρβούνα Σωτηρίου).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Καρβούνα Σωτηρίου).

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Βασιλάρα Βασιλείου).

 

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Νιαβή Χρήστου).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Νιαβή Χρήστου).

14. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Μπάλα Αγγελικής).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Μπάλα Αγγελικής).

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Ιωάννου Αναστασίας).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Ιωάννου Αναστασίας).

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Ιακωβάκη Βασιλείου).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Ιακωβάκη Βασιλείου).

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Σδρένια Θεοδώρου).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Σδρένια Θεοδώρου).

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Κόζιακα Νικολάου).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Κόζιακα Νικολάου).

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Παπαχρήστου Παντελή).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Παπαχρήστου Παντελή).

20. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στη θέση Σκαμνιές της Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στη θέση Σκαμνιές της Τ.Κ. Πηγής.

 1. Καθορισμός χρήσεως γης – έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσεως γης – έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα.

 1. Καθορισμός χρήσεως γης – έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χρήσεως γης – έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην Τ.Κ. Πηγής.

 1. Καθορισμός χώρου υπαίθριας διαφήμισης στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον καθορισμό χώρου υπαίθριας διαφήμισης στην Τ.Κ. Πύλης.

 1. Ανάκληση άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

 1. Επανάχρηση του (εκτός λειτουργίας) δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα μέσω της  λειτουργίας του, ως εκθετήριο λαογραφικών και εικαστικών συλλογών.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την επανάχρηση του (εκτός λειτουργίας) δημοτικού σχολείου της Τ.Κ. Αγίου Βησσαρίωνα μέσω της  λειτουργίας του, ως εκθετήριο λαογραφικών και εικαστικών συλλογών.

 1. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2019-2020.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την θετική γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2019-2020.

 1. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας – Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας – Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Δήμου Πύλης».

 1. Έγκριση της αριθμ. 91/2018 απόφασης του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση της αριθμ. 91/2018 απόφασης του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.

 1. Μεταφορά λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Βροντερού.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μεταφορά λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Βροντερού.

 1. Διατύπωση γνώμης για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση οδού «Μοσχόφυτου – Πολυνερίου – Μυρόφυλλου» (Τμήμα: Διασταύρωση προς Βαλκάνο – Πολυνέρι – Παναγία Πολυνερίου – οικισμός Μυλογόζι) – οδός αρ. 10 του δευτερεύοντος επαρχιακού δικτύου, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας (Τμήμα Περιβάλλοντος, ΕΠΖ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναβολή συζήτησης του θέματος.

 1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Ι.Γ.Μ.Ε. για διενέργεια τεχνικογεωλογικής έρευνας οριοθέτησης πληγέντων περιοχών του Δήμου Πύλης από κατολισθήσεις του 2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση προγραμματικής σύμβασης Δήμου Πύλης – Ι.Γ.Μ.Ε. για διενέργεια τεχνικογεωλογικής έρευνας οριοθέτησης πληγέντων περιοχών του Δήμου Πύλης από κατολισθήσεις του 2018.

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων».

33. Δέσμευση ένταξης του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη δέσμευση ένταξης του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα όταν αυτό εκπονηθεί.

 1. Υποβολή πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές» με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας» του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την υποβολή πρότασης ένταξης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στον Άξονα Προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές» με τίτλο «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας» του έργου «Διευθέτηση χειμαρρώδους ρεύματος (κλάδου) Καλογήρων».

 1. Έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και αποκατάσταση υποδομών Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση μελέτης, Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και αποκατάσταση υποδομών Δήμου Πύλης».

 1. Έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκαταστάσεις υποδομών Δήμου Πύλης».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ. του έργου «Αποκαταστάσεις υποδομών Δήμου Πύλης».

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επεμβάσεις για την Πολιτική Προστασία» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και επεμβάσεις για την Πολιτική Προστασία» – συγκρότηση επιτροπής.

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση υποδομών στις Δ.Ε. Πύλης – Πιαλείων – Γόμφων» – συγκρότηση επιτροπής.