Κυριακή 10.12.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Οι αποφάσεις του Δ.Σ. Πύλης

21.12.2018 /

Στη δέκατη πέμπτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 17-12-2018, παραβρέθηκαν 23 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 3 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν:

Ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απολογισμού και ισολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2017.

 1. Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019.

 1. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Πύλης, οικ. έτους 2019.

Επίσης. στη δέκατη έκτη τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πύλης, στις 17-12-2018, παραβρέθηκαν 25 από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρόντος και του Δημάρχου, συζητήθηκαν συνολικά 19 θέματα εκ των οποίων 1 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και τα 18 θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Εκτός ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για μεταφορά οφειλών και διαγραφή προσαυξήσεων, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τζιωρτζιώτη Δημητρίου).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μεταφορά οφειλών και κατά πλειοψηφία τη διαγραφή προσαυξήσεων, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τζιωρτζιώτη Δημητρίου)

Ημερήσιας διάταξης:

 1. Αποδοχή – κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή – κατανομή πίστωσης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, έτους 2018, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

 1. Κατανομή πίστωσης προερχόμενης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατανομή πίστωσης προερχόμενης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ).

 1. Χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την χρησιμοποίηση ποσοστού έως 12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την τροποποίηση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2018.

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Χασιώτη Κωνσταντίνου).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Χασιώτη Κωνσταντίνου).

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τζιορτζιώτη Στέφανου).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τζιορτζιώτη Στέφανου).

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Σιαφάκα Αθηνάς).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τζιορτζιώτη Στέφανου).

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τσέλιγκα Ευαγγέλου).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Τσέλιγκα Ευαγγέλου).

 1. Εισήγηση Οικονομικής Υπηρεσίας για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Καραμέτου Ευαγγέλου).

Κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών, λόγω μη επίδοσης της ατομικής ειδοποίησης (αίτηση Καραμέτου Ευαγγέλου).

 1. Αίτηση Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθώματος δημοτικών καταστημάτων στην Τ.Κ. Πύλης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποδοχή της αίτησης Ξηντάρα Ασπασίας για μείωση μισθώματος δημοτικών καταστημάτων στην Τ.Κ. Πύλης.

 1. Αίτηση Ξηντάρα Λαμπρινής για μείωση μισθώματος δημοτικού καταστήματος στην Τ.Κ. Πύλης.

 

 1. Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Κ.Π.Α.Δ. σχετικά με την ψήφιση προϋπολογισμού, οικ. έτους 2019.

 1. Μεταφορά λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μεσοχώρας στο έτος 2019.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την μεταφορά λήμματος ξυλείας δημοτικού δάσους Τ.Κ. Μεσοχώρας στο έτος 2019.

 1. Έγκριση υλοποίησης του έργου «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων, νέα αθλητικά κέντρα, αθλητικοί χώροι σχολείων κ.λ.π. 2018» μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους Δήμους Τρικκαίων, Μετεώρων, Πύλης, Φαρκαδόνας και εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου Πύλης για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση υλοποίησης του έργου «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων, νέα αθλητικά κέντρα, αθλητικοί χώροι σχολείων κ.λ.π. 2018» μέσω προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τους Δήμους Τρικκαίων, Μετεώρων, Πύλης, Φαρκαδόνας και εξουσιοδότηση εκπροσώπου του Δήμου Πύλης για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης.

 1. Έγκριση και παραλαβή παραδοτέων Α φάσης του ερευνητικού έργου «Πολυκριτηριακή ανάλυση για την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου και την εύρεση βέλτιστων θέσεων για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Τρικάλων».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση και παραλαβή παραδοτέων Α φάσης του ερευνητικού έργου «Πολυκριτηριακή ανάλυση για την εκτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου και την εύρεση βέλτιστων θέσεων για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στην περιοχή Τρικάλων».

 1. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατεδάφιση και απομάκρυνση επικίνδυνων κτισμάτων στην Τ.Κ. Ροπωτού».

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατεδάφιση και απομάκρυνση επικίνδυνων κτισμάτων στην Τ.Κ. Ροπωτού».

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλιστικών» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Συντηρήσεις ασφαλιστικών» – συγκρότηση επιτροπής.

20. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τον ορισμό Δημοτικού Συμβούλου για συμμετοχή του στην επιτροπή προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντήρηση – κατασκευή τεχνικών υποδομών στην Δ.Ε. Πύλης» – συγκρότηση επιτροπής.

 

[fbcomments]