Κυριακή 28.11.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Σε 935.301 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ

20.10.2021

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση
εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, ανήλθε
σε 935.301 άτομα. Από αυτά 574.262 (ποσοστό 61,40%) είναι
εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και
περισσότερο των 12 μηνών και 361.039 (ποσοστό 38,60%) είναι
εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των
12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 321.356 (ποσοστό 34,36%) και οι
γυναίκες ανέρχονται σε 613.945 (ποσοστό 65,64%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για
τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, ανήλθε σε 11.991 άτομα. Οι άνδρες
ανέρχονται σε 4.244 (ποσοστό 35,39%) και οι γυναίκες σε 7.747
(ποσοστό 64,61%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων¹ , για τον μήνα Σεπτέμβριο
2021, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του
αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 137.197 άτομα, από τα οποία οι 133.718
(ποσοστό 97,46%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι
3.479 (ποσοστό 2,54%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι
άνδρες ανέρχονται σε 43.721 (ποσοστό 31,87%) και οι γυναίκες σε
93.476 (ποσοστό 68,13%).

(¹Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες
μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.)

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 103.501 (ποσοστό 75,44%)
είναι κοινοί, 1.329 (ποσοστό 0,97%) είναι οικοδόμοι, 3.479 (ποσοστό
2,54%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 830 (ποσοστό 0,60%)
είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 27.744 (ποσοστό 20,22%) είναι
εκπαιδευτικοί, και 314 (ποσοστό 0,23%) είναι λοιποί.

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία μπείτε: www.oaed.gr

Ετικέτες: