Τρίτη 29.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Με… νήπια ο αγιασμός στο Ε ΚΑΠΗ

29.09.2019 /

Με τα νήπια από το Νηπιαγωγείο Μπάρας θα τελεστεί ο αγιασμός στο Ε΄ ΚΑΠΗ του Δήμου
Τρικκαίων. Τα μέλη και οι φίλοι του Ε΄ ΚΑΠΗ μπορούν να παραστούν στον αγιασμό που θα
πραγματοποιηθεί την 1 η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Ε΄ ΚΑΠΗ του Δήμου Τρικκαίων.