Τρίτη 19.01.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Το νέο Δ.Σ., Ε.Ε. & Αντιπρόσωποι της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Τρικάλων

24.10.2019 /

Από την Εκλογική διαδικασία στο Παράρτημα της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Τρικάλων τη Δευτέρα 7 Οκτώβρη
2019. Εκλέχτηκαν: για το Δ.Σ Πρόεδρος Ζάχος Απόστολος, Αντιπρόεδρος Γούλας Λεωνίδας,
Γραμματέας Τσουμένης Λάζαρος, Ταμίας: Παπαγεωργίου Δημήτριος και μέλη Στάμος Κίμων, Τρίχα
Ελένη, Χαχάμης Γιώργος
για την Ε.Ε. Μανθά Μαρία, Μπαλαμώτης Αθανάσιος, και Πρεκατές Βασίλης και Αντιπρόσωποι για το
15 ο Συνέδριο της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ που θα γίνει στις 9-10 Νοέμβρη στην Αθήνα, Ζάχος Απόστολος και
Τσουμένης Λάζαρος