Παρασκευή 18.09.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Μέτρα προστασίας ζητούν οι ΕΒΕ Ν. Τρικάλων

13.03.2020 /

Συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας ΕΒΕ Ν. Τρικάλων την Πέμπτη 12 Μαρτίου και ώρα 7.00 μ.μ. και ασχολήθηκε με θέματα που έχουν άμεση σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις που βιώνει η χώρα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σε προηγούμενη συνεδρίαση είχε αποφασίσει να πραγματοποιήσει την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την ερχόμενη Πέμπτη 19 Μαρτίου. Ομόφωνα αποφασίσθηκε η αναβολή της επ’ αορίστου και θα αποφασισθεί σε επόμενη συνεδρίαση.
Καλεί και όλα τα σωματεία της δύναμής της να πράξουν το ίδιο, σύμφωνα με τις εξελίξεις που βιώνει η χώρα από τον κορονοϊό που επιβάλλει να συνδράμουμε όλοι για τη μη εξάπλωση του ιού.

Καλούμαστε να δράσουμε προληπτικά συλλογικά οργανωμένα και γρήγορα ώστε να συμβάλλουμε στο μέγιστο δυνατό επίπεδο στον περιορισμό της διασποράς του ιού προστατεύοντας παράλληλα την υγεία όλων των εργαζομένων αλλά και τις ίδιες τις θέσεις εργασίας.

Η αυστηρή τήρηση των κανόνων υγιεινής σε όλους τους εργασιακούς χώρους και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας είναι το πρώτο αυτονόητο καθήκον όλων των επιχειρήσεων.

Τα προληπτικά μέτρα πρέπει να στοχεύουν εκτός από την προστασία και στη διευκόλυνση των εργαζομένων και στην ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων στον μέγιστο δυνατό βαθμό
Ιδιαίτερα στις περιοχές όπου έχει αποφασισθεί από την κυβέρνηση η λήψη εκτάκτων προληπτικών μέτρων.

Βρισκόμαστε στη διάθεση του συνόλου της επιχειρηματικής κοινότητας και των αρμόδιων αρχών προκειμένου να συνδράμουμε, με όποιον τρόπο κριθεί σκόπιμο, στην προστασία της υγείας των εργαζομένων και στη διαφύλαξη του συνεκτικού ιστού της ελληνικής οικονομίας.

Επειδή η κατάσταση κρίνεται πολλή σοβαρή και οι επιπτώσεις στις επιχειρήσεις μας θα είναι ραγδαίες το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί την κυβέρνηση, τα αρμόδια Υπουργεία και τους αρμόδιους φορείς να πάρουν άμεσα μέτρα για την ανακούφιση των συναδέλφων.

Την αναστολή κάθε είδους κατάσχεσης και πλειστηριασμού.
Πάγωμα των δανείων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Την παράταση όλων των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο που σχετίζονται με τρέχουσες υποχρεώσεις ΕΦΚΑ , ΕΦΟΡΙΑ , ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ.
Την απαλλαγή ή την αναστολή πληρωμών σε Δημοτικά τέλη και άλλους Δημοτικούς φόρους.
Να μη γίνει καμία διακοπή από τις ΔΕΚΟ λόγω οφειλών.
Επειδή υπάρχουν έντονοι φόβοι για πλήρη παύση της επαγγελματικής δραστηριότητας όπως έως τώρα κυλικεία κ.α. να καλυφθούν οι ασφαλιστικές εισφορές από κονδύλια του Δημοσίου τομέα της χώρας για το διάστημα που θα τελούν εκτός λειτουργίας.