Τετάρτη 04.08.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Meteora Nephrolife: Ζώντας καλά με τη Νεφρική Νόσο

11.03.2021

Πρέπει να συμπεριληφθεί η συμμετοχή στη ζωή ως ένας βασικός πυλώνας της φροντίδας των ασθενών με ΧΝΝ (Χρόνια Νεφρική Νόσο ) και ως ένα δομικό συστατικό στην προσπάθεια για την επίτευξη του τελικού στόχου που είναι η ευζωία των ασθενών με νεφρική νόσο.

Πρέπει να προχωρήσουμε πέρα ​​από τα καθιερωμένα και να προωθήσουμε την εστιασμένη στον ασθενή έρευνα, κλινική πρακτική και πολιτική υγείας.

Η εμψύχωση των ασθενών, η συνεργασία και η επικοινωνία σε συνδυασμό με τη μετατόπιση του κέντρου βάρους προς μια προσέγγιση που τονίζει τα πλεονεκτήματα αναφορικά με τη φροντίδα των ασθενών, μπορούν να εμπνεύσουν την εμπιστοσύνη και να εμφυσήσουν την ελπίδα στους ασθενείς ότι μπορούν πραγματικά να ζήσουν καλά με τη ΧΝΝ.