Τρίτη 05.07.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Κλείνει ακόμα ένα τμήμα Δημοτικού Σχολείου

01.06.2021 /

Αποφασίζουμε  την αναστολή λειτουργίας του Ε1΄ Τμήματος του 6ου Δημοτικού Σχολείου Τρικάλων για 10 ημέρες έως και τη Πέμπτη 10-6-2021 και την έναρξη της σύγχρονης εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης.