Κυριακή 20.06.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Η ΔΑΟΚ Τρικάλων για τις καταστάσεις κατανομής επιλέξιμων βοσκήσιμων γαιών

31.12.2018

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί στην ειδική μηχανογραφική εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ οι επικαιροποιημένες καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων για το έτος 2018.

Καλούνται οι κτηνοτρόφοι των οποίων η έδρα της εκμετάλλευσής τους βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων, να προσέλθουν στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Τρικάλων εντός 30 ημερών, προκειμένου να λάβουν γνώση ενυπόγραφα για την ισχύουσα κατανομή έτους 2018.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη προσέλευσης, θεωρείται ότι οι δικαιούχοι κτηνοτρόφοι αποδέχονται την κατανομή ως έχει και χάνουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης χωροταξικής ανακατανομής για το έτος 2019 (δικαίωμα ένστασης).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2431046305 (Σωκράτης Πάντος & Γεωργία Ντίνου).

Ο Διευθυντής
Εμμανουήλ Γουγουλάκης