Τρίτη 27.09.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ευχές Συλλόγου ΓΝΤ για το Πάσχα

21.04.2022 /

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ
ΟΛΟΥΣ ΗΡΕΜΕΣ, ΟΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΜΕ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ! ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!