Παρασκευή 17.09.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

31.01.2020 /

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων ανακοινώνεται ότι

όσοι υπέβαλαν αίτηση καθώς και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου (Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109 τ. Α΄/01-08-2017) καλούνται να προσέλθουν στο 7ο Δημoτικό Σχολείο Τρικάλων (τηλ: 2431024465), τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10:00 αφού πρώτα υποβάλλουν σχετική αίτηση για συμμετοχή τους στις ως άνω εξετάσεις στη Διεύθυνση Π.Ε Τρικάλων έως και την Παρασκευή 07 Φεβρουαρίου 2020.