Παρασκευή 30.10.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Επιτόπιος έλεγχος από στελέχη της ΚΕΝΑΚΑΠ σε δύο έργα του δήμου Πύλης

11.04.2019 /

Πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος δύο Έργων που υπέβαλε ο Δήμος Πύλης για
χρηματοδότηση στο πρόγραμμα Leader, που υλοποιεί στο Νομό Τρικάλων η Αναπτυξιακή
Εταιρεία ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Στο επιτόπιο έλεγχο παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Πύλης και
Αντιπρόεδρος της ΚΕΝΑΚΑΠ κ. Κων/νος Μαράβας, στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου Πύλης και στελέχη της ΚΕ ΝΑ ΚΑΠ Α.Ε.
Το πρώτο έργο αφορά στην δημιουργία Αθλητικού Κέντρου στο Δημοτικό διαμέρισμα
Φήκης, σε κομβικό σημείο ούτως ώστε να είναι προσβάσιμο από τους κατοίκους όλων τω
δημοτικών διαμερισμάτων ακόμα και γειτονικών Δήμων, και περιλαμβάνει την δημιουργία
ενός γηπέδου 8 επί 8, ενός γηπέδου Μπάσκετ, Αναψυκτηρίου, δενδροφύτευσεις και
αισθητική αναβάθμιση ενός χώρου περίπου δέκα στρεμμάτων.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 300.000,00 €.
Το δεύτερο έργο αφορά στην κατασκευή πεζοδρομίων πλακόστρωτων στο δημοτικό
διαμέρισμα Πηγής και Λυγαριάς του Δήμου Πύλης πάνω στον κεντρικό άξονα (Ε.Ο.
Τρικάλων Άρτας).
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 €.