Σάββατο 23.10.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Επιστολή του Μιχαλάκη στον Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για τις καπνοκαλλιέργειες

06.04.2021 /

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΙΧΑΛΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΠΝΟΥ, ΡΟΔΑΚΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΧΛΑΔΙΩΝ

Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Σας γνωρίζουμε ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων υπάρχουν εκατόν είκοσι (120) καπνοπαραγωγοί οργανωμένοι σε δύο(2) αναγνωρισμένες ομάδες  που καλλιεργούν περί τα 6000 στρέμματα καπνού ποικιλίας “Βιρτζίνια.”                                                                                                                 Το έτος 2018 οι εν λόγω παραγωγοί υπέστησαν σοβαρή υποβάθμιση της ποιότητας και  μείωση της παραγωγής (κατά το ήμισυ περίπου,) λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (υψηλές θερμοκρασίες) που επικράτησαν κατά  την θερινή περίοδο αλλά και  λόγω μυκητολογικών προσβολών και ιώσεων.

Επειδή σύμφωνα με την αριθμ. 4739/20-12-2019 (ΦΕΚ Β) ΚΥΑ,  στην Π.Ε Τρικάλων   κρίθηκαν δικαιούχοι 18 καπνοπαραγωγοί ποικιλιών “Μπασμάς” και “Κατερίνης” και ενισχύθηκαν στο πλαίσιο του Κανονισμού της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για αποκατάσταση της αδικίας, σας παρακαλούμε με συμπληρωματική σας  απόφαση  να συμπεριλάβετε και τους ανωτέρω καπνοκαλλιεργητές της ποικιλίας “Βιρτζίνια” στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας(de minimis).

κ.Υπουργέ                                                                                                                                            Σας γνωρίζουμε επίσης ότι στην Π.Ε.  Τρικάλων κατά το μήνα Αύγουστο 2020 είχαμε ακραία καιρικά φαινόμενα με συνεχείς και ισχυρές βροχοπτώσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με απότομη πτώση θερμοκρασίας, προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε καλλιέργειες ροδάκινων και αχλαδιών. Οι εν λόγω ζημιές σε συνδυασμό με τον παγετό που παρατηρήθηκε τον μήνα Μάρτιο 2020, οδήγησαν τους παραγωγούς σε δυσμενή οικονομική κατάσταση .

Δυστυχώς ο κανονισμός του ΕΛΓΑ  δεν καλύπτει ζημιές σε καλλιέργειες εξ αιτίας βροχοπτώσεων  και οι αγρότες αντιμετωπίζουν για ακόμη μία φορά τις σοβαρές συνέπειες  των ακραίων καιρικών φαινομένων με μείωση  του εισοδήματός τους.

κ. Υπουργέ για όλους τους ανωτέρω λόγους ζητούμε την άμεση  παρέμβασή σας για την αποζημίωση  όλων των πληγέντων αγροτών με τη διαδικασία ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis).

ΜΕ ΤΙΜΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ