Κυριακή 05.12.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Επιμορφωτική ημερίδα στο 1ο ΕΚ Τρικάλων

09.02.2016

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του 1ου ΕΚ Τρικάλων για την κατάρτιση των εκπαιδευτικών του σε θέματα καινοτομίας και νέων τεχνολογιών, έγινε το Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016 στο Εργαστήριο Οχημάτων Μηχανολογικού Τομέα, ημερίδα επιμόρφωσης σχετική με τον τρόπο χρήσης και λειτουργίας του Διαγνωστικού Μηχανήματος Κινητήρων (TESTER) που πρόσφατα προμηθεύτηκε το σχολείο. Εισηγητής ήταν ο τεχνικός υπεύθυνος της προμηθεύτριας εταιρείας κ. Άγγελος Παπαδόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας έγινε πρακτική εκπαίδευση (workshop) των εκπαιδευτικών στον χώρο εργασίας και δόθηκε η δυνατότητα διατύπωσης ερωτημάτων. Γενική ήταν η ικανοποίηση των συμμετεχόντων και η διάθεσή τους για περαιτέρω εμβάθυνση στο αντικείμενο της κατάρτισης.

Θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες δράσεις με σκοπό τόσο την αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού του 1ου ΕΚ Τρικάλων όσο και των γνώσεων και δεξιοτήτων του εκπαιδευτικού δυναμικού του, ώστε ν’ ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας και της γνώσης. Σκοπός είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού σχολικού περιβάλλοντος προς όφελος των μαθητών, με προτεραιότητα την εκπαίδευσή τους σύμφωνα με τις επιταγές της σύγχρονης τεχνολογίας και την ομαλή ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Από τη Διεύθυνση του 1ου ΕΚ Τρικάλων