Τετάρτη 03.03.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ομάδα Γονέων με θέμα «Επικοινωνία στην Οικογένεια».

06.02.2020 /

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πύλης πρόκειται να υλοποιήσει για δεύτερη χρονιά Ομάδα Γονέων με θέμα «Επικοινωνία στην Οικογένεια». Η ομάδα γονέων αφορά γονείς που έχουν παιδιά στην προσχολική, σχολική ηλικία και εφηβική ηλικία. Η ομάδα γονέων δίνει την ευκαιρία σε κάθε γονιό να κατανοήσει καλύτερα τόσο τον δικό του τον ρόλο όσο και τον ρόλο των παιδιών μέσα στην οικογένεια με σκοπό την ανάπτυξη μιας ανοιχτής και ελεύθερης επικοινωνίας.

Η ομάδα γονέων θα ξεκινήσει το Φεβρουάριο και η συμμετοχή των γονέων είναι δωρεάν. Οι θεματικές οι οποίες θα συζητηθούν θα είναι:

 Εκπαίδευση στην Επικοινωνία
 Επίλυση συγκρούσεων και όρια
 Αδερφικές Σχέσεις
 Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών
 Εφηβεία
Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης:
Τηλ. :2434350303 (Μακρυγιάννη Κατερίνα )
Ταχ. Διεύθυνση: Ερμού 5
Email: kentrokoinotitas@dimospylis.gr

Θα ακολουθήσει νέο δελτίο τύπου για την ακριβή ημερομηνία έναρξης, την ώρα και το χώρο που θα πραγματοποιηθεί η ομάδα γονέων.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.