Παρασκευή 22.10.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αυτή είναι η νέα διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων

12.07.2021

Από τη Διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου Τρικάλων γνωστοποιείται η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες στις 6,7 και 8 Ιουλίου 2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 11 Ιουλίου 2021.

 

Α/Α ΑΞΙΩΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 ΠΡΟΕΔΡΟΣ Μπλουγούρας Χρήστος
2 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-

ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Φαλτάκας Αθανάσιος
3 ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Κρητικός Χρήστος
4 ΓΕΝΙΚΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κούτσιας Στυλιανός
5 ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

Κόκκας Χρήστος

 

6 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ Ντέλλας Αθανάσιος
7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ & ΜΕΛΩΝ Νατσιόπουλος Αθανάσιος

       ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ