Σάββατο 20.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΕΛΣΤΑΤ: Η αύξηση των εκτάσεων στα οπωροφόρα έχει παραγωγικό τόνο

30.11.2018

Τη συγκέντρωση και δη ανάπτυξη που παρατηρείται στον κλάδο των οπωροφόρων καλλιεργειών µαρτυρούν τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, για το 2017 λαµβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα του έτους 2012.

Στην έρευνα Οπωροφόρων (Μηλιές, Αχλαδιές, Ροδακινιές, Βερικοκιές, Κερασιές, Πορτοκαλιές, Λεµονιές, Μικρόκαρπα εσπεριδοειδή και Ελιές) της ΕΛΣΤΑΣΤ, παρατηρούνται αξιοσηµείωτες µεταβολές µε το πεδίο των εκτάσεων να καταγράφει µεγάλη αύξηση ειδικά στις µηλιές (7,7%), που ανέβασε και τον αριθµό των δένδρων κατά 42,8%, ενώ σε επίπεδο εκµεταλλεύσεων, τα στοιχεία δείχνουν σηµαντική µείωση σε όλα τα είδη µε εξέχουσα αυτή στις αχλαδίες (9,2%).

Αναλυτικά η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ:

Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ

Ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µε οπωροφόρα στο σύνολο της Χώρας παρουσίασε µείωση σε όλα τα είδη δένδρων το 2017 συγκριτικά µε το 2012.

Ειδικότερα:

– οι εκµεταλλεύσεις µε αχλαδιές µειώθηκαν κατά 9,2% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µε αχλαδιές ήταν 7.239 το 2017 και 7.973 το 2012,  οι εκµεταλλεύσεις µε µηλιές µειώθηκαν κατά 6,6% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µε µηλιές ήταν 11.863 το 2017 και 12.697 το 2012,

– οι εκµεταλλεύσεις µε ροδακινιές µειώθηκαν κατά 1,7% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µε ροδακινιές ήταν 20.192 το 2017 και 20.550 το 2012,

– οι εκµεταλλεύσεις µε βερικοκιές µειώθηκαν κατά 3,9% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µε βερικοκιές ήταν 8.034 το 2017 και 8.362 το 2012,

– οι εκµεταλλεύσεις µε κερασιές µειώθηκαν κατά 4,3% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µε κερασιές ήταν 14.517 το 2017 και 15.162 το 2012,

– οι εκµεταλλεύσεις µε πορτοκαλιές µειώθηκαν κατά 3,2% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µε πορτοκαλιές ήταν 52.243 το 2017 και 53.982 το 2012,

– οι εκµεταλλεύσεις µε λεµονιές µειώθηκαν κατά 4,6% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µε λεµονιές ήταν 21.690 το 2017 και 22.724 το 2012,

– οι εκµεταλλεύσεις µε µικρόκαρπα εσπεριδοειδή µειώθηκαν κατά 3,7% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012 Συγκεκριµένα, ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µε µικρόκαρπα εσπεριδοειδή ήταν 16.447 το 2017 και 17.070 το 2012,

– οι εκµεταλλεύσεις µε ελιές µειώθηκαν κατά 3,4% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µε ελιές ήταν 448.320 το 2017 και 463.889 το 2012.

Μόνο οι εκτάσεις με ελιές κατέγραψαν μείωση το 2017

Οι εκτάσεις µε οπωροφόρα στο σύνολο της Χώρας παρουσίασαν αύξηση σε όλα τα είδη δένδρων το 2017 συγκριτικά µε το 2012, εκτός από τις ελιές. Ειδικότερα:

– οι εκτάσεις µε µηλιές αυξήθηκαν κατά 7,7% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, οι εκτάσεις µε µηλιές ήταν 93.774 στρέµµατα το 2017 και 87.036 στρέµµατα το 2012,

– οι εκτάσεις µε αχλαδιές αυξήθηκαν κατά 2,9% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, οι εκτάσεις µε αχλαδιές ήταν 33.043 στρέµµατα το 2017 και 32.114 στρέµµατα το 2012,

– οι εκτάσεις µε ροδακινιές αυξήθηκαν κατά 4,8% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, οι εκτάσεις µε ροδακινιές ήταν 337.705 στρέµµατα το 2017 και 322.297 στρέµµατα το 2012,

– οι εκτάσεις µε βερικοκιές αυξήθηκαν κατά 5,0% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, οι εκτάσεις µε βερικοκιές ήταν 49.027 στρέµµατα το 2017 και 46.713 στρέµµατα το 2012,

– οι εκτάσεις µε κερασιές αυξήθηκαν κατά 3,2% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, οι εκτάσεις µε κερασιές ήταν 113.803 στρέµµατα το 2017 και 110.300 στρέµµατα το 2012.

– οι εκτάσεις µε πορτοκαλιές αυξήθηκαν κατά 6,5% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, οι εκτάσεις µε πορτοκαλιές ήταν 287.837 στρέµµατα το 2017 και 270.165 στρέµµατα το 2012,

– οι εκτάσεις µε λεµονιές αυξήθηκαν κατά 8,3% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, οι εκτάσεις µε λεµονιές ήταν 39.846 στρέµµατα το 2017 και 36.784 στρέµµατα το 2012,

– οι εκτάσεις µε µικρόκαρπα εσπεριδοειδή αυξήθηκαν κατά 11,9% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, οι εκτάσεις µε µικρόκαρπα εσπεριδοειδή ήταν 64.644 στρέµµατα το 2017 και 57.794 στρέµµατα το 2012,

– οι εκτάσεις µε ελιές µειώθηκαν κατά 5,0% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, οι εκτάσεις µε ελιές ήταν 6.706.794 στρέµµατα το 2017 και 7.059.610 στρέµµατα το 2012.

Αύξηση στον αριθμό δένδρων σε όλα τα είδη με τις μηλιές να υπερέχουν

Αύξηση σε όλα τα είδη δένδρων παρουσίασε ο αριθµός των οπωροφόρων στο σύνολο της χώρας το 2017 συγκριτικά µε το 2012. Ειδικότερα:

– οι µηλιές αυξήθηκαν κατά 42,8% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των δένδρων ήταν 11.932.272 το 2017 και 8.354.574 το 2012,

– οι αχλαδιές αυξήθηκαν κατά 4,1% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των δένδρων ήταν 2.266.896 το 2017 και 2.177.585 το 2012,

– οι ροδακινιές αυξήθηκαν κατά 7,2% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των δένδρων ήταν 15.891.643 το 2017 και 14.828.170 το 2012,

– οι βερικοκιές αυξήθηκαν κατά 10,0% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των δένδρων ήταν 2.145.456 το 2017 και 1.951.096 το 2012,

– οι κερασιές αυξήθηκαν κατά 35,4% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των δένδρων ήταν 4.522.419 το 2017 και 3.340.662 το 2012,

– οι πορτοκαλιές αυξήθηκαν κατά 6,2% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των δένδρων ήταν 12.785.158 το 2017 και 12.041.603 το 2012,

– οι λεµονιές αυξήθηκαν κατά 2,0% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των δένδρων ήταν 1.377.218 το 2017 και 1.350.782 το 2012,

– τα µικρόκαρπα εσπεριδοειδή αυξήθηκαν κατά 10,5% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των δένδρων ήταν 3.092.580 το 2017 και 2.798.503 το 2012,

– οι ελιές αυξήθηκαν κατά 8,3% το 2017 σε σύγκριση µε το 2012. Συγκεκριµένα, ο αριθµός των δένδρων ήταν 127.089.904 το 2017 και 117.345.077 το 2012.

www.agronews.gr