Παρασκευή 13.12.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Eξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου

31.01.2019 /

Από τη Διεύθυνση Π.Ε. Τρικάλων ανακοινώθηκε ότι όσοι υπέβαλαν αίτηση καθώς και όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για την απόκτηση απολυτηρίου Δημοτικού Σχολείου (Π.Δ. 79/2017, ΦΕΚ 109 τ. Α΄/01-08-2017) καλούνται να προσέλθουν στο 7ο Δημoτικό Σχολείο Τρικάλων (τηλ: 2431024465), την Τετάρτη 06 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10:00 αφού πρώτα υποβάλλουν σχετική αίτηση για συμμετοχή τους στις ως άνω εξετάσεις στη Διεύθυνση Π.Ε Τρικάλων έως και την Τρίτη 05 Φεβρουαρίου 2019.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΣ