Κυριακή 17.10.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

2,5 λεπτά επιπλέον στο βαμβάκι από την Ε.Α.Σ.Τ. για το FiberMax

05.04.2018

2,5 λεπτά το κιλό πιστώθηκαν από την Ε.Α.Σ.Τ. στους λογαριασμούς των βαμβακοπαραγωγών που μετείχαν στο πρόγραμμα της FiberMax

Συνεχίζεται και διευρύνεται από την Ένωση το πρόγραμμα ποιοτικής αναβάθμισης του βαμβακιού

Η Ε.Α.Σ. Τρικάλων (Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεταποίησης και Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων Τρικάλων) ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς που παρέδωσαν το βαμβάκι τους στα ενωσιακά εκκοκκιστήρια και μετείχαν στο πρόγραμμα «Πιστοποίηση FiberMax με Βιώσιμες Γεωργικές Πρακτικές» της  Bayer, ότι πιστώθηκαν τη Μ. Τετάρτη 4 Απριλίου 2018, στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς 2,5 λεπτά το κιλό επιπρόσθετα από την αρχική τιμή.

Κατόπιν αυτού η Ε.Α.Σ. Τρικάλων δίνει την υψηλότερη πρόσθετη τιμή για τους παραγωγούς που μετείχαν στο πρόγραμμα πιστοποίησης της FiberMax στηρίζοντας στην πράξη την πρωτοβουλία ποιοτικής αναβάθμισης του ελληνικού βαμβακιού.

Ο πρόεδρος της Ε.Α.Σ. Τρικάλων κ. Αχιλλέας Λιούτας υπογράμμισε ότι η Ένωση, ως συνεταιριστική οργάνωση, έχει ως πρώτιστο μέλημα την στήριξη της τιμής παραγωγού στην πράξη μέσω της ενθάρρυνσης συμμετοχής σε προγράμματα ποιοτικής αναβάθμισης.

Ενόψει της νέας σποράς η Ε.Α.Σ. Τρικάλων ενημερώνει τους παραγωγούς ότι όχι μόνο συνεχίζει αλλά και διευρύνει το πρόγραμμα ποιοτικής αναβάθμισης του βαμβακιού με FiberMax,  DELTAPINE Ανδριώτης Α.Ε., Greenco – hersi και Σπύρου – Ελπίδα.

Οι ενδιαφερόμενοι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να προμηθεύονται βαμβακοσπόρους και κάθε είδος αγροεφοδίου ενόψει της νέας σποράς, στο κεντρικό κατάστημα της ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ, στο 6ο χλμ Τρικάλων – Λάρισας, στο Μεγαλοχώρι, στο κατάστημα του Παραποτάμου, στο κατάστημα της Φήκης, στο κατάστημα της Πύλης και στο συγκρότημα Μεγάρχης.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα ποιοτικής αναβάθμισης του βαμβακιού και αιτήσεις συμμετοχής σ’ αυτά, στο 6ο χιλιόμετρο Τρικάλων – Λάρισας, Μεγαλοχώρι, συγκρότημα εκκοκκιστηρίου.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2431-22911.