Κυριακή 31.05.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Παραλαβές σιτηρών και κριθαριού από την Ε.Α.Σ. Τρικάλων

08.06.2017

Η Ε.Α.Σ. Τρικάλων ενημερώνει τους παραγωγούς ότι παραλαμβάνει κριθάρι, σκληρό και μαλακό σιτάρι στα εξής σημεία συγκέντρωσης:

  1. AGROVIZ (ΔΕΛΤΑ Καλαμπάκας)
  2. Μεγαλοχώρι (Συγκρότημα Εκκοκκιστηρίου)
  3. Μεγάρχη (Συγκρότημα Μεγάρχης)
  4. Νέο Μοναστήρι Φθιώτιδας (Εκκοκκιστήριο Ν. Μοναστηρίου).