Σάββατο 28.05.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Διοικούσα επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στα Τρίκαλα.

29.06.2021

Συγκροτήθηκε σήμερα η διοικούσα επιτροπή της ΑΔΕΔΥ στα Τρίκαλα.

Νέος πρόεδρος ο Γιώργος Τσιάκαλος

Αναπληρωτής πρόεδρος: Παπασπυρου Δημήτρης

Γραμματέας: Παπαζευκου Ουρανία

Υπεύθυνος Οικονομικού: Κωστουλας Απόστολος

Υπεύθυνος Οργανωτικού: Χελιδονης Σωτήριος

Μελη: Πούλιος Σωτήριος, Αρσένης Αθανάσιος, Κόσσυβα Σταυρούλα, Αρσένης Αθανάσιος, Θεοχάρης Δημητριος , Γκαμπρανας Αθανάσιος.

Καλή και δημιουργική θητεία σε όλους.

Η εκλογή μου δέσμευση για δυναμική εκπροσώπηση κι αγώνες για το καλό της δημόσιας διοίκησης.

Πάντα δίπλα σας

Γεώργιος Τσιάκαλος