Παρασκευή 13.12.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δήμος Πύλης: Αιτήσεις στο Κέντρο Κοινότητας για τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα

31.01.2019 /

Ξεκίνησαν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά νέες αιτήσεις στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης για τα προνοιακά αναπηρικά επιδόματα, για την παράταση χορήγησης επιδομάτων, καθώς και για το διατροφικό επίδομα.

Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων έχει ξεκινήσει να πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύλης, όσον αφορά για τα άτομα με αναπηρία που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά για χορήγηση προνοιακής αναπηρικής παροχής ή για παράταση χορήγησης προνοιακής αναπηρικής παροχής, καθώς και για άτομα που επιθυμούν τη χορήγηση διατροφικού επιδόματος.

Οι προνοιακές παροχές σε χρήμα (οικονομικές ενισχύσεις- επιδόματα) σε άτομα με αναπηρία που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΑ είναι οι ακόλουθες:

1.Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς, τετραπληγικούς και ακρωτηριασμένους

2. Διατροφικό επίδομα σε νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, στομάχου, σπλήνας, παγκρέατος, νησίδα παγκρέατος, εντέρου, νεφρού, πνευμόνων και μυελού των οστών.

3.Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά αναπηρία.

4. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με βαριά νοητική υστέρηση

5.Οικονομική ενίσχυση παραπληγικών- τετραπληγικών και ακρωτηριασμένων ανασφαλίστων και ασφαλισμένων του Δημοσίου

6.Οικονομική ενίσχυση ατόμων με συγγενή αιμολυτική αναιμία (μεσογειακή-δρεπανοκυτταρικήή – μικροδρεπανοκυταρρική κ.λ.π.) ή συγγενή αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία κ.λπ.). Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσοανεπάρκειας (AIDS) και πρωτοπαθή ανοσοεπάρκεια αντισωμάτων που υποβάλλονται θεραπευτικά σε εγχύσεις ανοσοσφαιρίνης

7. Οικονομική ενίσχυση κωφών και βαρήκοων ατόμων

8.Οικονομική ενίσχυση ατόμων με αναπηρία όρασης

9. Οικονομική ενίσχυση ατόμων με εγκεφαλική παράλυση.

Η ηλεκτρονική αίτηση είναι διαθέσιμη για :

 Αιτήσεις που υποβάλλονται για πρώτη φορά και αφορούν σε αρχική χορήγηση προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων

 Αιτήσεις που αφορούν σε παράταση χορήγησης προνοιακών παροχών, για όσους έχουν γνωμάτευση ορισμένου χρόνου από υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ, η οποία έχει λήξει ή λήγει εντός του επόμενου τριμήνου

 Αιτήσεις που αφορούν σε δικαιούχους, οι οποίοι έχουν γνωμάτευση σε ισχύ από υγειονομική επιτροπή ΚΕΠΑ, και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση είτε για αρχική χορήγηση είτε για παράταση.

 Αιτήσεις για επιδείνωση υγείας ή νέα πάθηση.

Επίσης για όλες τις νέες αιτήσεις , η καταβολή του επιδόματος ξεκινάει από την 1η του επόμενου μήνα της έγκρισης της αίτησης.

Συγκεκριμένα για την συμπλήρωση της αίτησης απαιτείται :

1. Προσκόμιση εγγράφου απόδοσης ΑΜΚΑ ή γνώσης ΑΜΚΑ

2. Προσκόμιση δελτίου ταυτότητας Αστυνομικής ταυτότητας/ διαβατηρίου/ νομιμοποιητικών εγγράφων παραμονής

3. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης από τρίτα πρόσωπα ( γονέα ή εκπρόσωπο, πληρεξούσιο, δικαστικός συμπαραστάτης, εν διαστάσει γονείς ασκούντες την επιμέλεια των τέκνων, επίτροπο ορφανών αναπήρων τέκνων), εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε περίπτωση ανήλικου τέκνου.

4. Φωτοαντίγραφο πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛΤΑ με δικαιούχο ή συνδικαιούχο της προνοιακής παροχής.

5. Γνώση σταθερού, κινητού και email

6. Προσκόμιση γνωμάτευσης ΚΕΠΑ

7. Βεβαίωση ανεργίας (εφόσον διαθέτει το άτομο)

Ανάλογα με το επίδομα που επιθυμεί να αιτηθεί το άτομο, δύναται να ζητηθούν εκ νέου δικαιολογητικά από το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης.

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης ή για οποιαδήποτε πληροφορία για τα προνοιακά επιδόματα μπορείτε να απευθύνεστε στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πύλης (εντός ΚΕΠ), στην Ερμού5, τηλ.24340-50303, email: Kentrokoinotitas@dimospylis.gr