Σάββατο 26.11.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δήμος Μετεώρων: Αίτηση ενίσχυσης παραγωγών που έχουν υποστεί ζημιά από χιονόπτωση – παγετό σε καλλιέργειες ελιάς

06.11.2018

Ο Δήμος Μετεώρων καλεί τους παραγωγούς που έχουν υποστεί ζημιά από ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ – ΠΑΓΕΤΟ σε καλλιέργειες ελιάς κατά τη χρονική περίοδο 11 – 16 Ιανουαρίου 2017 και έχουν υποβάλλει αρχική αίτηση χορήγησης ενίσχυσης, να προσέλθουν στους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του Δήμου Μετεώρων προκειμένου να υποβάλλουν την οριστική αίτηση ενίσχυσης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να κριθούν οριστικά δικαιούχοι του Προγράμματος Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων ΚΟΕ «ΕΤΗΣΙΟ 2017».

Οι αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης υποβάλλονται από Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018 έως Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2018 στους αρμόδιους ανταποκριτές ΕΛΓΑ των Κοινοτήτων του Δήμου Μετεώρων, μαζί με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω:

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΙΕΣ

Με την υποβολή της αίτησης χορήγησης ενίσχυσης και προκειμένου για φυσικά πρόσωπα θα επισυνάπτονται και τα εξής δικαιολογητικά:

1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου.

2. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, όπου θα φαίνεται ευκρινώς το όνομα του αιτούντα, το IBAN και ο αριθμός λογαριασμού.

3. Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας ή βεβαίωσης Ασφάλισης από τον ΟΓΑ για το έτος ζημιάς (2017).

4. Φωτοαντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 2016 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2016), φωτοαντίγραφο του αντίστοιχου εκκαθαριστικού σημειώματος, και εφόσον υπάρχει φωτοαντίγραφο της αντίστοιχης κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (έντυπο Ε3).

5. Δήλωση ΟΣΔΕ 2017

6. Φωτοαντίγραφο της απόφασης ένταξης, για τους νέους αγρότες.

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 2432350281 & 2432350283

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ