Παρασκευή 12.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δ/νση Δασών Τρικάλων: Ως τις 15 Ιανουαρίου η προθεσμία για αντιρρήσεις στους δασικούς χάρτες

13.11.2018 /

Από τη Διεύθυνση Δασών ν. Τρικάλων έγινε γνωστό ότι με την με αριθ. 3516/186656/09-11-2018 (ΑΔΑ: 7ΥΗ0ΟΡ10-Ε2Ρ) απόφασή μας, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία λήξης υποβολής των Αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Αναρτημένου Δασικού Χάρτη του συνόλου περιοχής αρμοδιότητας Δ/νσης Δασών Τρικάλων, τόσον για τους κατοίκους του εσωτερικού όσον και για τους κατοίκους του εξωτερικού, μέχρι την Τρίτη 15-01-2019.

Για μια ακόμη φορά και σε συνέχεια προηγουμένων ανακοινώσεων μας κα-λούμε τους πολίτες στα πλαίσια της παραπάνω προθεσμίας να προσέρχονται στα λειτουργούντα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.), στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων στο Γραφείο 301 στον 3ο όροφο και αντίστοιχο Σ.Υ.Α.Δ.Χ. στο κτήριο όπου στεγάζεται το Δασαρχείο Καλαμπάκας, στην πόλη της Καλαμπάκας καθώς και στα Γραφεία 3 & 5 της Δ/νσης Δασών Τρικάλων, Κολοκοτρώνη 30 στον 3ο όροφο για την ενημέρωση τους και την υποβολή τυχόν αντιρρήσεων.

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Δασών Ν. Τρικάλων

Χρήστος Αλεξ. Κουτσονάσιος
Δασολόγος με Α’ βαθμό