Παρασκευή 24.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Διανομή μελιού και αφρόλουτρου στους δικαιούχους του ΚΕΑ από τον Δήμο Μετεώρων

10.06.2019 /

Στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
(ΤΕΒΑ) η Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Τρικάλων με την επωνυμία «ΣΤΗΡΙ – ΖΩ» και ο Δήμος
Μετεώρων θα διανέμουν τα εξής προϊόντα:
 ΜΕΛΙ
 ΑΦΡΟΛΟΥΤΡΟ
στους ωφελούμενους του προγράμματος ΚΕΑ, από το χώρο του αγροτικού κτηνιατρείου
Καλαμπάκας.
Παρακαλούνται οι ωφελούμενοι του ΚΕΑ του Δήμου Μετεώρων με:
1. Το Α.Μ.Κ.Α. του αιτούντα
2. Την ταυτότητα και
3. Την αίτησή – ένταξή τους στο ΤΕΒΑ,
να παραλάβουν τα προϊόντα από το χώρο διανομής, τις παρακάτω ημέρες και ώρες:
Τρίτη 11/06/2019 ώρες 09:00 – 14:00
Τετάρτη 12/06/2019 ώρες 09:00 – 14:00
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2432350281.