Τρίτη 19.03.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ενημέρωση για τον δασικό χάρτη στο νομό

04.09.2018 /

Συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων μας, επανερχόμαστε ενημερώνοντας και υπενθυμίζοντας για μια ακόμη φορά όλους τους ενδιαφερόμενους πολίτες τους διαμένοντες εντός Νομού αλλά και εκτός, πως η Δ/νση Δασών Ν. Τρικάλων με απόφαση της έχει ήδη προβεί από τις 22 Ιουνίου 2018 στην ανάρτηση του Δασικού Χάρτη του συνόλου, περιοχής αρμοδιότητας της, δηλαδή στο σύνολο του Νομού και ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης μπορεί να λαμβάνει γνώση για το περιεχόμενο του, μέσω της ιστοσελίδας «Εθνικό Κτηματολόγιο».

Η ημερομηνία έναρξης των αντιρρήσεων που αφορούν αποκλειστικά την αμφισβήτηση του χαρακτήρα ή της μορφής των εμφανιζομένων στο Δασικό Χάρτη εκτάσεων έχει ήδη ξεκινήσει από τις 6ης Ιουλίου  2018 και θα λήξει στις 18 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη.

       Ιδιαίτερα για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά (20) είκοσι ημέρες και συνεπώς η καταληκτική  ημερομηνία λήξης υποβολής των αντιρρήσεων είναι η 7η Νοεμβρίου 2018.

Για την ενημέρωση επί του περιεχομένου του αναρτημένου Δασικού Χάρτη καθώς και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων λειτουργούν δύο (2) Σημεία Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.) στο κτήριο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων στο Γραφείο 301 στον 3ο όροφο τηλέφωνα 2431046301 και 2431046353 και αντίστοιχο Σ.Υ.Α.Δ.Χ. στο κτήριο όπου στεγάζεται το Δασαρχείο Καλαμπάκας, στην πόλη της Καλαμπάκας με τηλέφωνο επικοινωνίας 2432022690, όπου οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται, καθ΄όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος υποβολής αντιρρήσεων κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από   07.οο  έως 15.οο 

         Εκτός των  προαναφερομένων Σ.Υ.Α.Δ.Χ., πληροφόρηση και ενημέρωση των πολιτών επι του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη καθώς και του τρόπου υποβολής των αντιρρήσεων γίνεται και στο Γραφείο Πληροφόρησης και ενημέρωσης των πολιτών στα Γραφεία 3 & 5 της Δ/νσης Δασών Τρικάλων, Κολοκοτρώνη  30 στον 3ο όροφο με τηλέφωνα επικοινωνίας 2431063461 – 62 εργάσιμες ώρες.

 

Χρήστος  Αλεξ. Κουτσονάσιος     Δασολόγος με Α’ βαθμό