Πέμπτη 06.08.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΔΑΟΚ Τρικάλων: Παράταση για τις άδειες κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

14.01.2019

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία έκδοσης άδειας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων βάσει του ν.4056/2012 έως τις 30.06.2019.

Επίσης ανακοινώνεται ότι όσοι κτηνοτρόφοι διαθέτουν σταβλικές εγκαταστάσεις εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών και επιθυμούν τη συνέχιση της λειτουργίας τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα έως τις 30.06.2019.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2431046305 & 2431046309.

Ο Διευθυντής Εμμανουήλ Γουγουλάκης