Σάββατο 03.12.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ανακοίνωση της ΔΑΟΚ Τρικάλων για την αίτηση – δήλωση κυψελών διαχείμασης

01.11.2018

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια εφαρμογής του αριθ. 2015/1366 Κανονισμού της ΕΕ, οι μελισσοκόμοι – κάτοχοι μελισσοκομικών βιβλιαρίων πρέπει να υποβάλουν αίτηση – δήλωση των κυψελών διαχείμασης το αργότερο μέχρι 21 Ιανουαρίου 2019, σε διαφορετική περίπτωση θα αποκλείονται από όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα.

Επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω αίτηση – δήλωση δεν είναι απαραίτητη στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος διαθέτει μελισσοκομικό βιβλιάριο θεωρημένο κατά το διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2018. Στην περίπτωση αυτή το θεωρημένο μελισσοκομικό βιβλιάριο επέχει θέση δήλωσης κυψελών διαχείμασης.

Οι σχετικές αιτήσεις – δηλώσεις θα υποβάλλονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτην/κής στο γραφείο 305 κάθε Τρίτη από 20 Νοεμβρίου 2018 έως 21 Ιανουαρίου 2019 ταυτόχρονα με την παραλαβή των αιτήσεων συμμετοχής στις δράσεις «Αντικατάσταση κυψελών» και «Οικονομική Στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» από το Κέντρο Μελισσοκομίας Θεσσαλίας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2431046305.

Ο Διευθυντής
Εμμανουήλ Γουγουλάκης