Τετάρτη 27.05.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

ΔΑΟΚ Τρικάλων: Άδειες παρέκκλισης για χρήση μη βιολογικού σπόρου

05.12.2018

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Τρικάλων Π.Ε Τρικάλων ενημερώνει τους παραγωγούς ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παρέκκλισης για χρήση μη βιολογικού σπόρου, για τις ετήσιες καλλιέργειες, χειμερινά σιτηρά, ρεβίθι, βίκο, μπιζέλι, μηδική, λειμώνας, λόλιο, καθορίζεται η 20η Δεκεμβρίου 2018 και ημέρα Πέμπτη. Αιτήσεις που θα κατατίθενται μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα εκδίδονται.

Οι άδειες χρήσης μη βιολογικού σπόρου σποράς απαραίτητο δικαιολογητικό προκειμένου οι Οργανισμοί Πιστοποίησης να χορηγήσουν Βεβαιώσεις Συμμόρφωσης στους βιοκαλλιεργητές.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε Τρικάλων στο τηλέφωνο:2431046312 (Αικατερίνη Καραβασίλη-Ιωάννης Τσιαούσης).

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ