Παρασκευή 10.07.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Δ. Τρικκαίων: Πανευρωπαϊκή εκπροσώπηση για τη Βιώσιμη Κινητικότητα

04.11.2019

Η αντιδήμαρχος Εργων κ. Β. Μητσιάδη εξελέγη μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής της
πρωτοβουλίας Civitas

Σε πανευρωπαϊκή επιτελική ομάδα – δίκτυο για τη Βιώσιμη Κινητικότητα εντάχθηκε η
αντιδήμαρχος Εργων του Δήμου Τρικκαίων κ. Βασιλένα Μητσιάδη. Με τον τρόπο αυτόν
επιβραβεύεται η γενικότερη προσπάθεια του Δήμου, να ενισχύει με έργα, δράσεις και
εφαρμοζόμενες πολιτικές, την προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων κίνησης και
κυκλοφοριακού στα Τρίκαλα. Η κ. Μητσιάδη έγινε δεκτή στην ομάδα του δικτύου πόλεων
Civitas, έχοντας ήδη μεταβεί τον περασμένο Οκτώβριο στην αυστριακή πόλη Γκρατς, όπου
παρουσίασε και το πρόγραμμα Harmony – Horizon 2020.
Η κ. Μητσιάδη είναι πλέον μέλος της 15μελούς Πολιτικής Συμβουλευτικής Επιτροπής της
πρωτοβουλίας Civitas (Political Advisory Committee – PAC), μετά την αίτηση που υπέβαλε,
και η οποία υποστηρίχθηκε και από το εθνικό δίκτυο του Civitas (CIVINET Ελλάδας –
Κύπρου).
Η Πολιτική Συμβουλευτική Επιτροπή (PAC) είναι μια ομάδα πολιτικών προσωπικοτήτων με
σημαντική συνεισφορά στον Βιώσιμη Κινητικότητα, που ενεργεί ως η ομάδα καθοδήγησης
της πρωτοβουλίας Civitas και του δικτύου των πόλεων και αποτελεί επίσημο συνομιλητή
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (E.K.) για θέματα κινητικότητας και μεταφορών.
Ο Δήμος Τρικκαίων συνεργάζεται με το Civinet, το ελληνικό παράρτημα του Civitas, τόσο
για την Εβδομάδα Κινητικότητας, όσο και για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής κινητικότητας
(ΣΒΑΚ) σε συμβουλευτικό επίπεδο.