Παρασκευή 27.05.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αντικατάσταση καυστήρα στο Κολυμβητήριο

13.11.2019

Από τη Διεύθυνση Παιδείας & Πολιτισμού του Δήμου Τρικκαίων ανακοινώνεται ότι η
μεγάλη κολυμβητική δεξαμενή θα παραμείνει κλειστή για τέσσερις ημέρες. Από την
Παρασκευή 15/11/2019 έως και τη Δευτέρα 18/11/2019 δεν θα λειτουργήσει, λόγω
αντικατάστασης του καυστήρα.