Σάββατο 20.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ανακοίνωση της ΔΑΟΚ Τρικάλων

01.11.2018 /

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ της Π.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ ενημερώνει τους παραγωγούς που είναι ενταγμένοι στη Δράση 3.1 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων», ότι αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Τρικάλων η Αναλυτική Ονομαστική κατάσταση πληρωμής, για το πρώτο έτος πληρωμής (2013) της πενταετίας (4η Πληρωμή).
Δικαιούχοι παραγωγοί: 2, με συνολικό ποσό πληρωμής:35.807,00 Ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, μπορούν να απευθύνονται στο τηλ:2431046310 (Ζυγουράκη Στέλλα και Νταμάγκα Ευαγγελία).

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΑΓΡ/ΚΗΣ OIKΟΝΟMIAΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ
ΓΟΥΓΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ