Τρίτη 26.01.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ανακοίνωση προς τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του Δήμου Μετεώρων

24.10.2019 /

Παρακαλούνται οι πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου Μετεώρων να
καταθέσουν με αίτησή τους στο πρωτόκολλο, στην οποία να δηλώνουν
αν θέλουν για τα χορευτικά του συλλόγου τους, χοροδιδάσκαλο από το
Δήμο.
Τηλ. επικοινωνίας: 24323 -50214