Τρίτη 04.10.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Στην τελική ευθεία η κούρσα αναδοχής του εργοστασίου απορριμμάτων στον Δήμο Τρικκαίων

13.10.2021 /

Πλησιάζει η ώρα του αναδόχου για το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο της Θεσσαλίας που είναι η νέα μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ) στο Ημερόκλημα Παλαιοσαμαρίνας του Δήμου Τρικκαίων.

Μετά τις αλλεπάλληλες ενστάσεις μεταξύ των ενδιαφερομένων εταιρειών και την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, η επιλογή της αρμόδιας επιτροπής θα γίνει, σύμφωνα με πληροφορίες του thessaliaeconomy.gr, μεταξύ δυο κατασκευαστικών εταιρειών, της Μεσόγειος Α.Ε. και της Θαλής ΑΤΕ.

Στην αρχική κούρσα για την εργολαβία των 33 εκ. ευρώ είχαν πάρει μέρος και οι εταιρείες ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΡΕΤΒΟ – Γκουλιόπουλος και Ιντρακάτ

Το σημαντικό αυτό έργο για την περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας, θα εξυπηρετεί τους νομούς Καρδίτσας και Τρικάλων, διαθέτοντας ετήσια δυναμικότητα 59.205 τόνων. Η εγκατάσταση της ΜΕΑ συνδέεται με τον εν λειτουργία ΧΥΤΑ Τρικάλων και είναι συνολικής έκτασης περίπου 73 στρεμμάτων.

Από τη ποσότητα των εισερχόμενων αποβλήτων, αντιστοιχούν 45.453 τόνοι σε  αστικά σύμμεικτα απόβλητα, 9.626 τόνοι σε προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα προερχόμενα από διαλογή στην πηγή και 4.126 τόνοι πράσινα ή και κλαδέματα.

Για το έργο προβλέπεται εξάμηνη δοκιμαστική λειτουργία, κανονική διετή λειτουργία με δικαίωμα προαίρεσης δύο ακόμη ετών, ενώ το κόστος επεξεργασίας ανά τόνο δεν ξεπερνάει τα 45 ευρώ.

Η  συνολική  προθεσμία  εκτέλεσης  του  έργου,  είναι 48 μήνες από  την ημέρα υπογραφής της σύμβασης από τους οποίους οι πρώτοι 18 μήνες αφορούν την κατασκευή του έργου, τη θέση του σε λειτουργία του και στην προμήθεια του εξοπλισμού, οι επόμενοι 6 μήνες στη δοκιμαστική λειτουργία και οι επόμενοι 24 μήνες στην κανονική λειτουργία.

Η  χρηματοδότηση προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Ταμείο Συνοχής, αλλά και από ίδιος πόρους της εταιρείας Περιβαλλοντική Αναπτυξιακή Θεσσαλίας. Το κατασκευαστικό κόστος της μονάδας τοποθετείται σε περίπου 25 εκατ. ευρώ, ενώ το κόστος λειτουργίας διαμορφώνεται σε περίπου 8 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης).

Το έργο θα διαθέτει μονάδες υποδοχής, μηχανικής διαλογής σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων και ανάκτησης από αυτά ανακυκλώσιμων υλικών, μηχανικής επεξεργασίας  προδιαλεγμένων  οργανικών  αποβλήτων, κομποστοποίησης & ωρίμανσης του οργανικού κλάσματος των Α.Σ.Α., αναερόβιας χώνευσης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, μετακομποστοποίησης και ωρίμανσης  του χωνεμένου  υλικού  από  προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα και βιοαερίου.

Θα επιτρέπει την παραγωγή κομπόστ, ενέργειας μέσω της αξιοποίησης του βιοαερίου και  ανακυκλώσιμων υλικών.

 

 

thessaliaeconomy.gr