Κυριακή 03.12.2023 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Χωρίς αιτήσεις δικαιώματος φύτευσης αμπέλων

05.05.2015

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές ότι εκδόθηκε η με αρ. 1547/39636/07-04-2015 (ΦΕΚ 695B) Τροποποίηση της με αρ. 3323/99635/01-08-14 Υ.Α. “Δυναμικό παραγωγής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου”, σύμφωνα με την οποία για το έτος 2015 δεν θα κατατεθούν νέες αιτήσεις δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό.

Οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας από 1η Αυγούστου έως 15 Δεκεμβρίου 2014, παραμένουν σε ισχύ και θα ενεργοποιηθούν σε οποιαδήποτε κατανομή δικαιωμάτων φύτευσης από το Εθνικό Αποθεματικό.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για κάθε περαιτέρω ενημέρωση και πληροφορία στα τηλέφωνα 2413511171 (Ελεάννα Πορίχη) και 2413511148 (Νικολέττα Μπότη).

[fbcomments]