Τρίτη 21.01.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ακυρώνεται η 4 η Συνάντηση Νεολαίας της Π.Ο.Α.Σ και το 23 ο Αντάμωμα Αργιθεατών

25.06.2019 /

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Αργιθεάτικων Συλλόγων ενημερώνουν ότι ακυρώνεται η 4 η
Συνάντηση Νεολαίας της Π.Ο.Α.Σ και το 23 ο Αντάμωμα Αργιθεατών για
λόγους ανωτέρας βίας.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αργιθεάτικων Συλλόγων θα επανέλθει με
νεώτερη ανακοίνωση, με την οποία θα εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν στην
ακύρωσή τους.