Σάββατο 22.01.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Εκστρατεία για την Καταπολέμηση ακριδών

20.05.2015

Ελέγχους σε διάφορες τοποθεσίες του Δήμου Τρικκαίων πραγματοποίησαν γεωπόνοι του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων και διαπιστώθηκε ότι στη τοποθεσία “Πεδίο Βολής” της Τ.Κ. Χρυσαυγής έχουν εμφανιστεί μεγάλοι πληθυσμοί ακριδών οι οποίοι σε λίγες ημέρες θα απειλήσουν τις παρακείμενες καλλιέργειες.

Για αυτό το λόγο η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής απέστειλε επιστολή με θέμα «Καταπολέμηση ακριδών» προς τους Δήμους του Νομού μέσω της οποίας τους καλεί να μεριμνήσουν για τον εντοπισμό τυχόν ακριδοκηλίδων στις περιοχές τους και να είναι σε συνεχή επαφή με τους Γεωπόνους του Τμήματος Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου για την άμεση καταπολέμηση των ακριδών πριν δημιουργηθούν προβλήματα στις καλλιέργειες, σύμφωνα με  τις οδηγίες που περιγράφονται  στο 3586/6-5-15 έγγραφο της Υπηρεσίας.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και στα τηλέφωνα 24310-46303 και 46304.