Παρασκευή 12.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Ακίνητο για στέγαση του λαογραφικού μουσείου αναζητά ο Δήμος Μουζακίου

07.04.2022 /

Ο Δήμος Μουζακίου εξέδωσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αγορά κατάλληλου ακινήτου, όπου θα στεγαστεί το Λαογραφικό Μουσείο Μουζακίου.
Σύμφωνα με την πρόσκληση, το εν λόγω ακίνητο πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
1. Να βρίσκεται εντός της Δημοτικής Κοινότητας Μουζακίου.
2. Να έχει επιφάνεια κτίσματος τουλάχιστον 70 τ.μ., με βοηθητικούς χώρους και περιβάλλοντα αύλειο χώρο.
3. Να είναι ενιαίο, ή αν πρόκειται για όμορα ακίνητα του ιδίου ή διαφορετικών ιδιοκτητών, αυτά ν’ αποτελούν ενιαία έκταση.
4. Να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει, ή σε περίπτωση που ανήκει εξ’ αδιαιρέτου σε περισσότερους κατά συγκυριότητα, συννομή και συγκατοχή, η προσφορά να γίνεται από όλους τους ιδιοκτήτες.
5. Να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο, εύκολα προσβάσιμο στο κοινό και με δυνατότητα στάθμευσης.
6. Να έχει νόμιμη οικοδομική άδεια ή νομίμως υφιστάμενο.
7. Να εκπληρώνει τους όρους χρήσης γης της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, τα ακίνητα των οποίων πληρούν όλες τις ως άνω προϋποθέσεις, όπως καταθέσουν αίτηση στο Δήμο Μουζακίου, με συνημμένα:
α) Τοπογραφικό διάγραμμα, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει, απόσπασμα από την εφαρμογή του Εθνικού κτηματολογίου με σημειωμένα τα όρια του οικοπέδου
β) Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και βαρών
γ) Τίτλους κυριότητας και
δ) Οικοδομική άδεια ή αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα.
Οι αιτήσεις – προσφορές θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου από 08-04-2022 έως 06-05-2022 (εργάσιμες ημέρες και ώρες).