Παρασκευή 19.08.2022 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Το ΑΚΕΘ συντονιστής σε πρόγραμμα για την κυκλική οικονομία

23.11.2018 /

Πολύ σύντομα στην Ευρώπη θα ακούμε όλο και περισσότερο για τις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας και των μηδενικών αποβλήτων που σταδιακά θα αποκτήσουν υποχρεωτικό χαρακτήρα.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει μια νέα, φιλόδοξη δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία, με στόχο να βοηθήσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές να κάνουν τη μετάβαση σε μια ισχυρότερη και πιο κυκλική οικονομία, όπου οι πόροι θα χρησιμοποιούνται με πιο βιώσιμο τρόπο.

Με τον όρο κυκλική οικονομία (circulareconomy) αναφερόμαστε στη σταδιακή δημιουργία ενός νέου παραγωγικού και καταναλωτικού μοντέλου που επιτρέπει τη χρήση των υλικών για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με παράλληλη ελαχιστοποίηση της χρήσης των φυσικών πόρων.

Όσον αφορά τα μηδενικά απόβλητα (zerowaste) αν και φαντάζει κάτι αδύνατο, παραδείγματα πόλεων (όπως το Βερολίνο) που έχουν στηριχθεί στην ευαισθητοποίηση των πολιτών για το ζήτημα επιτυγχάνοντας εκπληκτική μείωση του ποσοστού των αποβλήτων μέσω της αλλαγής του μοντέλου οργάνωσης, αλλά και της νοοτροπίας των πολιτών.

ΤοευρωπαϊκόσχέδιοEduZWaCE- EducationforZeroWasteandCircularEconomy, του οποίου συντονιστής είναι το ΑΚΕΘ και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+,πραγματεύεταιτιςδύονέεςαυτές πρακτικές. Συγκεκριμένα το σχέδιο EduZWaCEστοχεύειστην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού προγράμματος στον τομέα της τεχνικής εκπαίδευσης που θα προσεγγίζει τις πρακτικές μηδενικών αποβλήτων και της κυκλικής οικονομίας συμβάλλοντας μακροπρόθεσμα στην αύξηση της εφαρμογής αυτών των πρακτικών σε επιχειρήσεις και στην περαιτέρω προώθηση της «πράσινης» απασχολησιμότητας.

Η εναρκτήρια εταιρική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας, στα Τρίκαλα, στις 20 και 21Νοεμβρίου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να διαμορφώσουν τα μελλοντικά βήματα που αφορούν όλες τις δραστηριότητες του έργου. Παράλληλα με τις εργασίες του σχεδίου οι εταίροι του προγράμματος είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν και να ξεναγηθούν στο κέντρο της πόλης, στο Δίδυμο Οθωμανικό Λουτρό, στο τζαμί του ΟσμανΣαχ και στα Μετέωρα.

Η εταιρική ομάδα του σχεδίου αποτελείται από ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς από 9 χώρες της Ευρώπης και έχουν ως εξής: CNPCD (Ρουμανία), GlobalReach (Ελλάδα), ENVIROS (Τσεχία), Atmoterm (Πολωνία), Prospektiker (Ισπανία), StadtLaborGgraz (Αυστρία), LNEG (Πορτογαλία), Ekorast (Σλοβακία), Πανεπιστήμιο του Μάριμπορ (Σλοβενία) και ο συντονιστής του σχεδίου, το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας.