Τρίτη 14.07.2020 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Συμμετοχή του ΑΚΕΘ στην εναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος “TutorBot”

23.10.2018 /

Στο πλαίσιο του σχεδίου Erasmus+ με τίτλο TutorBot πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Βερολίνο 16 και 17/10/2018 η εναρκτήρια εταιρική συνάντηση του έργου στo οποίo συμμετέχει ενεργά ως εταίρος το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας (ΑΚΕΘ). Στο εταιρικό σχήμα του έργου συμμετέχουν, εκτός του ΑΚΕΘ, οργανισμοί και φορείς από το Βέλγιο, την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ισπανία ενώ συντονιστής του σχεδίου είναι ο οργανισμός Edulog από την Γαλλία.

Το κύριο αντικείμενο του σχεδίου (#tutorbot) είναι η δημιουργία ενός ChatBot που θα λειτουργεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων το οποίο και θα υποστηρίζει τους εκπαιδευόμενους κατά την διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας και φυσικά τους εκπαιδευτές τους.

Στην αρχική αυτή εταιρική συνάντηση αναλύθηκαν το χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων του σχεδίου ενώ παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν οι σύγχρονες εξελίξεις που αφορούν στον σχεδιασμό και στην δημιουργία των ChatBot, ενώ αναλύθηκαν και οι προσφερόμενες υπηρεσίες κατάρτισης των οργανισμών εταίρων και οι ανάγκες των διαδικασιών αυτών όσο αφορά στην ενσωμάτωση σύγχρονων εργαλείων ΤΠΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις και τα αποτελέσματα του σχεδίου θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΚΕΘ και στην αναμενόμενη σελίδα του σχεδίου.