Τρίτη 03.08.2021 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αίτηση Συμμετοχής στο Μητρώο Εθελοντών Μηχανικών Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

06.03.2021 /

Το ΤΕΕ ΚΔΘ συνεχίζει να επιχειρεί στις περιοχές που επλήγησαν και συνεχίζουν να πλήττονται από τις  σεισμικές ακολουθίες στο πλευρό του υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και της ΔΑΕΦΚ (Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών καταστροφών) αλλά και των Δήμων της περιφέρειας μας.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAb8zCvC_pN_2YFq3BWIJrvPsc9a7YaJbn1LP2soApHA0gCQ/viewform