Τετάρτη 11.12.2019 ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα στην Π.Ε. Τρικάλων

15.01.2018

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Τρικάλων ανακοινώνει ότι η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης ένταξης στο πρόγραμμα <μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα > είναι προσβάσιμη για τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς από 15-01-2018 και μέχρι 16-02-2018.
Η οικονομική ενίσχυση για το σύνολο της επικράτειας και για την διάρκεια της πενταετίας ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 200.000.000 €.
Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν γεωργοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι κάτοχοι αγροτικής έκτασης, καθώς και ομάδες αυτών όπως ορίζετε με την ΚΥΑ 1013/95296 (ΦΕΚ τ΄ Β 3256/18-09-2017).
Η αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος στον ιστότοπο https://p2.dikaiomata.gr/M1014/.
Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα γίνεται στον ιστότοπο https://registration.dikaiomata.gr/user_registration/.
Εγχειρίδια οδηγιών για την εγγραφή και την υποβολή της αίτησης στήριξης υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή στους παραπάνω ιστοτόπους αντίστοιχα.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στα τηλ:
24313-51643 Παπαβασιλείου Ν. Προϊστάμενος.
2431351606 Παπανικολάου Ε. χειριστής προγράμματος.
2431351607 Κολοβός Κ. – Ρακοβίτης Ν. χειριστές προγράμματος.
Ο
Διευθυντής

Εμ. Γουγουλάκης